logo

BE A PRO
MAKE A SCORE

Inovacije i zanimljive činjenice

Posebnu pažnju obraćamo na oblast inovacija.

Od uspešnih implementacija izdvajamo:

Mehanizam za spuštanje visine koša na 2,6m

Dizalice za pomoć licima sa invaliditetom

Specijalni tip košarkaških konstrukcija, „pljosnatog“ oblika, za lakše skladištenje

Osim toga, pravili smo košarkašku konstrukciju u dvorištu Žarka Paspalja, u sklopu njegove poznate akcije čišćenja dvorišta „Komšija Paspalj“. Video možete pogledati ovde

Učestvovali smo na „02. TOM MAKETON“-u u Beogradu, u organizaciji kompanije „3D republika“. Tom prilikom smo predstavili našu inovaciju za pomoć licima sa invaliditetom. Kroz ovakve programe, kompanija praktikuje aktivnosti humanitarnog karaktera, kao i svaka društveno odgovorna kompanija. Video možete pogledati ovde

"Košarka ne gradi karakter, ona ga otkriva"

— James Naismith —